Untitled 2
Lớp học

Điều kiện, thủ tục hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản

Câu hỏi: Công ty tôi đang có kế hoạch đưa 15 lao động nam sang Nhật Bản thực tập kỹ năng. Tuy nhiên còn chưa rõ về điều kiện, thủ tục. Luật sư có thể tư vấn cho tôi biết Pháp luật quy định về vấn đề này thế nào được không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi có ý kiến tư vấn như sau:

Thứ nhất, về điều kiện hoạt động, doanh nghiệp của bạn cần đảm bảo đã được cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động ra nước ngoài làm việc. Ngoài ra để đưa người lao động đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản phải đáp ứng những điều kiện của Điều 21, Nghị định 38/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như sau:

Doanh nghiệp dịch vụ không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong vòng 02 năm tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị giới thiệu với phía Nhật Bản, được xem xét giới thiệu để đưa người lao động đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Có cơ sở vật chất để bồi dưỡng kiến thức cần thiết và đào tạo tiếng Nhật đáp ứng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 của Nghị định này.

2. Có nhân viên nghiệp vụ chuyên trách thị trường Nhật Bản với ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong hoạt động đưa người lao động đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản; nhân viên khai thác thị trường ngoài nước và nhân viên quản lý lao động làm việc ở nước ngoài có chứng chỉ tiếng Nhật trình độ từ N2 (chuẩn JLPT) hoặc tương đương trở lên.

3. Đáp ứng các tiêu chuẩn đối với doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản theo thỏa thuận giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội với cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản.”

Thứ hai, thủ tục giới thiệu doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ. Theo đó hồ sơ đề nghị giới thiệu gồm:

“a) Văn bản đề nghị theo Mẫu số 07 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Các tài liệu chứng minh đáp ứng quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 21 của Nghị định này (nếu thay đổi so với hồ sơ doanh nghiệp tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).”

Bước 2: Nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đưa tên doanh nghiệp dịch vụ vào danh sách các doanh nghiệp để giới thiệu với cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản, đồng thời có văn bản hướng dẫn doanh nghiệp dịch vụ thực hiện. Trường hợp không giới thiệu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 5 năm 2020.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thời gian thử việc đối với lao động phổ thông là bao lâu?

Câu hỏi: Xin chào Công ty Luật SB LAW. Xin hỏi hiện nay vẫn còn …

Chat Zalo: 0904340664