Đòi nợ thế nào cho đúng pháp luật?

0
90

Luật sư Nguyễn Thanh Hà chủ tịch SBLAW tư vấn trong chương trình Hiểu đúng làm đúng kênh truyền hình Quốc hội.