Untitled 2
Hon-thien-nga-vinh-ha-long

Vấn đề ưu đãi đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

Theo quy định tại khoản 2, Điều 11, luật đầu tư, nhà đầu tư được đảm bảo hưởng các ưu đãi như quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp hoặc được giải quyết bằng một trong các biện pháp:

Tiếp tục hưởng các quyền lợi, ưu đãi
Được trừ thiệt hại vào thu nhập chịu thuế
Được điều chỉnh mục tiêu hoạt động dự án
Được xem xét bồi thường trong một số trường hợp cần thiết

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664