Untitled 2
Hon-thien-nga-vinh-ha-long

Vấn đề ưu đãi đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

Theo quy định tại khoản 2, Điều 11, luật đầu tư, nhà đầu tư được đảm bảo hưởng các ưu đãi như quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp hoặc được giải quyết bằng một trong các biện pháp:

Tiếp tục hưởng các quyền lợi, ưu đãi
Được trừ thiệt hại vào thu nhập chịu thuế
Được điều chỉnh mục tiêu hoạt động dự án
Được xem xét bồi thường trong một số trường hợp cần thiết

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

ngoai tệ

Thủ tục chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Câu hỏi: Công ty tôi đang muốn thực hiện hoạt động đầu tư ở Hàn …

Chat Zalo: 0904340664