Gần 59.000 đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp năm 2017

0
185

Trao đổi với báo chí sáng 30/1, ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho hay, trong năm 2017, đơn vị này đã tiếp nhận hơn 102.000 đơn các loại.

[Việt Nam đã bảo hộ cho 56 chỉ dẫn địa lý trong và ngoài nước]

Trong đó, đáng chú ý có 58.877 đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp. Cụ thể, có 5.382 đơn sáng chế; 434 đơn giải pháp hữu ích; 2.741 đơn kiểu dáng công nghiệp; 43.970 đơn nhãn hiệu quốc gia; 6.219 đơn nhãn hiệu quốc tế đăng ký qua Hệ thống Madrid; 9 đơn chỉ dẫn địa lý; 2 đơn đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn; 120 đơn đăng ký quốc tế có nguồn gốc Việt Nam (10 đơn sáng chế; 110 đơn nhãn hiệu).

Ngoài ra, Cục Sở hữu trí tuệ còn nhận được 43.455 đơn khác liên quan tới sửa đổi, chuyển nhượng đơn; yêu cầu duy trì gia hạn hiệu lực và cấp lại văn bằng bảo hộ; chuyển nhượng, chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp…

Cũng trong năm 2017, Cục Sở hữu trí tuệ đã xử lý 80.599 đơn các loại, trong đó có 39.250 đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp (chấp nhận bảo hộ 30.106 đối tượng sở hữu công nghiệp; từ chối bảo hộ 9.033 đối tượng sở hữu công nghiệp và 41.349 đơn các loại khác).

Đơn vị này cũng cấp văn bằng bảo hộ cho 28.314 đối tượng sở hữu công nghiệp, gồm 1.745 Bằng độc quyền sáng chế, 146 Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, 2.267 Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, 19.401 giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu quốc gia và chấp nhận 4.745 nhãn hiệu quốc tế…

Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ cũng cho biết việc ngày càng nhận được nhiều đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp chứng tỏ kinh tế đang phát triển và ý thức của xã hội về vấn đề này được nâng cao. Trong thời gian tới, đơn vị này sẽ tập trung để giải quyết các đơn còn tồn đọng, chưa được giải quyết./.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/gan-59000-don-dang-ky-xac-lap-quyen-so-huu-cong-nghiep-nam-2017/486446.vnp