Thông báo về các khóa đào tạo từ xa DL101 “Tổng quan về Sở hữu trí tuệ” của WIPO

0
600
Hằng năm, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) triển khai các khóa đào tạo từ xa DL-101 “Tổng quan về Sở hữu trí tuệ” miễn phí cho mọi đối tượng. Khóa đào tạo được thực hiện từ xa bằng tiếng Anh (hoặc một số ngôn ngữ khác) và bao gồm các mô đun sau:
 • Mô đun 1: Giới thiệu về sở hữu trí tuệ
 • Mô đun 2: Quyền tác giả
 • Mô đun 3: Quyền liên quan
 • Mô đun 4: Nhãn hiệu
 • Mô đun 5: Chỉ dẫn địa lý
 • Mô đun 6: Kiểu dáng công nghiệp
 • Mô đun 7: Sáng chế
 • Mô đun 8: Các điều ước của WIPO
 • Mô đun 9: Cạnh tranh không lành mạnh
 • Mô đun 10: Bảo hộ giống cây trồng mới
 • Mô đun 11: Tóm tắt và thảo luận về quyền sở hữu trí tuệ
 • Mô đun 12: Sở hữu trí tuệ và Phát triển – Chương trình phát triển của WIPO
 • Kiểm tra cuối kỳ

Trong năm 2018, có 4 khóa đào tạo được tổ chức vào các thời điểm khác nhau với cùng nội dung:

DL101E18S1

 • Thời gian đăng ký:  15-01-2018 –  21-02-2018
 • Thời gian khóa học :  22-02-2018 –  08-04-2018
 • Kiểm tra cuối kỳ:  06-04-2018 –  07-04-2018

DL101E18S2

 • Thời gian đăng ký:  08-04-2018 –  20-05-2018
 • Thời gian khóa học:  21-05-2018 –  01-07-2018
 • Kiểm tra cuối kỳ:  29-06-2018 –  30-06-2018

DL101E18S3

 • Thời gian đăng ký:  01-07-2018 –  01-08-2018
 • Thời gian khóa học:  02-08-2018 –  16-09-2018
 • Kiểm tra cuối kỳ:  14-09-2018 –  15-09-2018

DL101E18S4

 • Thời gian đăng ký:  16-09-2018 –  31-10-2018
 • Thời gian khóa học:  01-11-2018 –  16-12-2018
 • Kiểm tra cuối kỳ:  14-12-2018 –  15-12-2018

Kết thúc khóa học, WIPO sẽ cấp chứng nhận cho các học viên hoàn thành khóa học (chứng nhận điện tử). Các cá nhân có nhu cầu xin tham khảo chi tiết tại địa chỉ: https://welc.wipo.int/acc/index.jsf  và thực hiện các thủ tục đăng ký online với Trung tâm đào tạo từ xa của WIPO (tại địa chỉ https://welc.wipo.int/index_en.php) để được tham dự khóa học.

Phòng Thông tin

Nguồn: http://noip.gov.vn/web/noip/home/vn?proxyUrl=/noip/cms_vn.nsf/(agntDisplayContent)?OpenAgent&UNID=A3CD6F41EEECCB77472582150048BECE