Untitled 2

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim

S&B Law giới thiệu thủ tục xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim như sau:

I.TƯ VẤN VỀ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH  CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT PHIM

Theo quy định tại Luật điện ảnh 2006, để thực hiện hoạt động sản xuất phim thì Quý công ty phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim tại Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch.

Để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim, Quý công ty cần đảm bảo điều kiện sau:

– Có vốn pháp định là 1.000.000.000VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ đồng);

–  Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam; có năng lực chuyên môn, kinh  nghiệm thực tế trong hoạt động điện ảnh.

II.  PHẠM VI DỊCH VỤ CỦA S&B LAW

1. Cách thức thực hiện:

S&B Law có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho Quý Công ty dịch vụ hỗ trợ thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim cho Quý Công ty, cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

–  Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của Quý Công ty liên quan đến việc xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim của Quý Công ty;

–   Soạn thảo hồ sơ phục vụ việc xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim của Quý Công ty;

–  Nộp hồ sơ tại cơ quan cấp phép cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim;

–  Thay mặt Quý Công ty nhận bản gốc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim và bàn giao cho Quý Công ty.

2.2  Thời gian thực hiện:

–  Thời gian soạn hồ sơ: 03 ngày làm vic kể từ  ngày hợp đồng dịc vụ pháp lý được ký kết và Quý công ty cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo yêu cầu của S&B Law.

–  Thời gian nhận được Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim: 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ;

Lưu ý: Trong trường hợp thời gian thẩm định hồ sơ của Quý Công ty tại cơ quan có thẩm quyền bị kéo dài hơn so với thời hạn nêu trên vì nguyên nhân khách quan, S&B Law sẽ có trách nhiệm nỗ lực một cách hợp lý phối hợp và tác động để thúc đẩy tiến độ hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim cho Quý Công ty.

II. PHÍ DỊCH VỤ

– Phí dịch vụ về việc xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim: 12.000.000 VNĐ/hồ sơ (Bằng chữ: Mười hai triệu đồng).

– 10% Thuế Giá trị gia tăng: 1.200.000 VNĐ (Bằng chữ: Một triệu hai trăm nghìn đồng).

– Tổng phí dịch vụ sau thuế: 13.200.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười ba triệu hai trăm nghìn đồng). 

Phí này đã bao gồm lệ phí nhà Nhà nước, phí dịch vụ cho S&BLaw và bất kỳ chi phí cho dịch vụ không bao gồm trong phạm vi công việc nêu trên.

III. DANH MỤC TÀI LIỆU:

STT

TÀI LIỆU

SỐ LƯỢNG

1 Văn bản xác nhận vốn pháp định 1.000.000.000VNĐ (Một tỷ đồng) của cơ quan có thẩm quyền

03

2 Báo cáo tài chính năm gần nhất của Quý công ty đã gửi thuế (không cần kiểm toán)

03

3 Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Quý công ty

03

4 Bản sao chứng thực hộ khẩu thường trú của người đại diện theo pháp luật của Quý công ty

03

5 Bản sao chứng thực CMND của người đại diện theo pháp luật của Quý công ty

03

6 Sơ yếu lý lịch của người đại diện theo pháp luật của Quý công ty (có xác nhận của địa phương)

03

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Dịch vụ Luật sư Doanh Nghiệp

Dịch vụ Luật sư Doanh Nghiệp

Kinh tế ngày càng phát triển việc hiểu biết luật pháp để áp dụng vào …

Chat Zalo: 0904340664