Untitled 2
tư vấn đăng ký sở hữu trí tuệ

Giấy tờ cần chuẩn bị đăng ký sở hữu trí tuệ

Doanh nghiệp hỏi: Công ty chúng tôi muốn đăng ký nhãn hiệu và bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng thì cần chuẩn bị tài liệu gì?

 Luật sư trả lời: Để đăng ký nhãn hiệu và bản quyền, doanh nghiệp cần chuẩn bị các tài liệu sau:

Đối với đăng ký nhãn hiệu:

– Giấy Ủy quyền (theo mẫu SBLAW).
– Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký

+ Đối với đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng:

– Giấy uỷ quyền (SBLAW cung cấp).

–         02 Mẫu tác phẩm cần đăng ký

– Bản mô tả (SBLAW sẽ giúp khách hàng viết bản mô tả theo đúng quy định của pháp luật)

– Giấy cam đoan quyền chủ sở hữu tác phẩm của Quý Công ty (SBLAW cung cấp).

– Giấy xác nhận (SBLAW cung cung cấp)

–  Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Kinh nghiệm đăng ký quốc tế cho thương hiệu Việt Nam.

SBLAW đã và đang hỗ trợ nhiều doanh nghiệp Việt Nam bảo hộ thương hiệu …

Chat Zalo: 0904340664