Untitled 2

Giới thiệu Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Ngày 20/11/2014, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ Tám, gồm 09 Chương, 125 Điều. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đã khắc phục được những tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình thi hành Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006.

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có một điểm cần lưu ý như sau:

Thứ nhất, Mở rộng thêm đối tượng

Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc gồm: người lao động có hợp đồng lao động 01- 03 tháng, người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động.

Thứ hai, Chế độ thai sản đối với nam

Từ ngày 01/01/2016, Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

+ 05 ngày làm việc với trường hợp sinh thường;

+ 07 ngày làm việc với trường hợp sinh phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

+ Trường hợp sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh 3 trở lên cứ thêm mỗi con thì nghỉ thêm 3 ngày làm việc;

+ Trong trường hợp sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Thứ ba, Về chế độ hưu trí

Về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động, Luật quy định từ ngày 01/01/2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Sau đó, để được hưởng chế độ này, mỗi năm độ tuổi tăng thêm một tuổi, đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Thứ tư, cách tính lương hưu hàng tháng

Từ năm 2016 đến trước năm 2018, mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ mỗi năm tiếp theo tính thêm 2% đối với nam; 3% đối với nữ, nhưng mức tối đa là 75%.

Thứ năm, về thẩm quyền thanh tra đóng bảo hiểm xã hội; chi phí quản lý bảo hiểm xã hội.

Luật này chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2016

Quý khách hàng có thể tải văn bản tại đây: Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp

Ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản …

Chat Zalo: 0904340664