Untitled 2
thong tu

Thông tư mới về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp quy định về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; thông báo thay đổi thông tin cổ đông; khai thác thông tin trên cổng thông tin quốc gia về ĐKDN; hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp…

Do đó, dưới đây là những quy định các doanh nghiệp cần chú ý như sau:

Thứ nhất, Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Khi thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần, DN thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính theo Nghị định 78/2015/NĐ-CP và chỉ áp dụng với công ty CP chưa niêm yết.

Thứ hai, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài thực hiện theo pháp luật nước đó.

Thứ ba, chuyển đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Thứ tư, khai thác thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Thông tin được cung cấp công khai, miễn phí trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bao gồm: tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, tên người đại diện theo pháp luật, mẫu dấu của doanh nghiệp, tình trạng pháp lý của doanh nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2016, thay thế Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Quý khách hàng có thể tải văn bản tại đây: Thông tư 20-2015

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664