Untitled 2
images

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 39, 65, 80, 131, Luật Doanh nghiệp, thành viên sáng lập đối với công Ty TNHH, chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên, cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, thành viên hợp danh và thành viên góp vốn đối với công ty hợp danh phải góp vốn đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết.

Như vậy, thời điểm góp vốn bằng quyền sử dụng đất có thể được thực hiện sau khi làm thủ tục cấp giấy Chứng nhận đầu tư đồng thời với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo thời hạn cam kết góp vốn

Tại thời điểm góp vốn, người góp vốn bằng quyền sử dụng đất làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 29, Luật Doanh Nghiệp, Thủ tục chuyển quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 155, Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

ngoai tệ

Thủ tục chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Câu hỏi: Công ty tôi đang muốn thực hiện hoạt động đầu tư ở Hàn …

Chat Zalo: 0904340664