Untitled 2

Hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa sao chép lậu

Theo điều 213 luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009: hàng  hóa giả mạo về  sở hữu trí tuệ.

Hàng hóa giả mạo nhãn hiệu là hàng hóa, bao bì của hàng hóa gắn nhãn hiệu,dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý.

Hàng hóa sao chép lậu là bản sao được sản xuất mà không được phép của chủ thể quyền tác giả hoặc quyền liên quan.

Hàng hóa có yếu tố xâm phạm quyền sở hữu đối với nhãn hiệu là sản phẩm, hàng hóa hoặc trên bao bì sản phẩm, hàng hóa có gắn dấu hiệu trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được bảo hộ.

 Dấu hiệu nhận biết hàng hóa xâm phạm, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

 

HàngChỉ

tiêu

Hàng hóa xâm phạm Hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Hàng lậu Hàng kém chất lượng
Mẫu mã Hầu hết đều giống hoàn toàn sản phẩm thật Gần giống hoàn toàn sản phẩm thật. Sản phẩm thật. Riêng
Nhãn hiệu Giống hoàn toàn sản phẩm thật. Gần giống, dễ gây nhầm lẫn với sản phẩm thật. Sản phẩm thật. Riêng
Chất lượng Không đảm bảo chất lượng. Chưa khẳng định Sản phẩm trốn thuế, chưa khẳng định được chất lượng. kém

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Xử lý vi phạm về bản quyền

Luật sư SBLAW trả lời phóng viên về hành vi vi phạm bản quyền khi …

Chat Zalo: 0904340664