Untitled 2

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế và thủ tục chuyển đổi

Câu hỏi: Tôi là Bình, ở Hà Nội. Tôi đang  hoạt động trong lĩnh vực nuôi – kinh doanh hải sản , có thuê 12 người theo hợp đồng lao động để kinh doanh và đang sử dụng hóa đơn giấy. Tôi được biết từ ngày 01/11/2020, cá nhân kinh doanh phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Tuy nhiên lại có đến hai loại hóa đơn điện tử. Vậy tôi muốn hỏi tôi phải chuyển sang hóa đơn điện tử loại nào và thủ tục chuyển đổi từ như thế nào? 

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, có 2 loại hóa đơn điện tử được sử dụng, gồm:

3. Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế( Khoản 3 Điều 3).

4. Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khi tạo tmáy tính tin có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế ( Khoản 4 Điều 3).”

Khoản 4 Điều 12 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP cũng quy định về các daonh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện hóa đơn có mã của cơ quan Thuế. Cụ thể:

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác sử dụng không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.;

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế;

– Hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên và có doanh thu năm trước liền kề từ 03 (ba) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 (mười) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ;

– Hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, bán lẻ thuốc tân dược, bán lẻ hàng tiêu dùng, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng tại một số địa bàn có điều kiện thuận lợi thì triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế từ năm 2018. Trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm sẽ triển khai trên toàn quốc.

Như vậy, nếu doanh thu năm trước liền kề của bạn từ hoạt động kinh doanh đạt 3 tỷ đồng trở lên thì bạn sẽ thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế.

Thủ tục chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế như sau:

– Đối tượng sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan Thuế là bạn truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP;

– Trong vòng 01 ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo chấp nhận hoặc không chấp nhận việc sử dụng Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

– Kể từ khi sử dụng hóa đơn điện tử, anh phải thực hiện hủy hết hóa đơn giấy còn tồn.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664