Untitled 2

Hợp đồng hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, trong trường hợp, người nước ngoài tiến hành đầu tư hợp tác kinh doanh với đối tác trong nước bao gồm doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc cá nhân mang quốc tịch Việt Nam dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh sẽ phải làm thủ tục đăng ký đầu tư hoặc thẩm tra đầu tư để được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Trong trường hợp hai bên ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với nhau để tiến hành hoạt động mua bán hàng hóa, các bên sẽ phải tiến hành thủ tục thẩm tra đầu tư để được cấp giấy chứng nhận đầu tư (hoạt động mua bán hàng hóa là lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam).

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

ngoai tệ

Thủ tục chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Câu hỏi: Công ty tôi đang muốn thực hiện hoạt động đầu tư ở Hàn …

Chat Zalo: 0904340664