Infographic: Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

0
380

Để tạo thuận lợi cho khách hàng hiểu thêm về thủ tục bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, các luật sư của SBLAW đã làm một Infographic.

Chúng tôi mong rằng các doanh nghiệp có thể hiểu về thủ tục bảo hộ này một cách đơn giản nhất.

Chi phí đăng ký một kiểu dáng là 12 triệu đồng.

Infographic_dang ki kieu dang cong nghiep