Untitled 2
cộng tác nước ngoài

Kinh doanh tại Anh Quốc.

SBLAW giới thiệu một số thông tin về việc lập công ty tại Anh và dịch vụ hỗ trợ pháp lý từ phía đối tác.

  1. Thành lập công ty.

1.1. Loại hình công ty

–  Công ty TNHH tại Anh: Cơ cấu công ty TNHH thuộc sở hữu của các thành viên góp vốn và được điều hành bởi ban giám đốc. Loại hình này được thành lập nhanh chóng và không tốn kém, với thuế suất thuế doanh nghiệp là 19%.

– Công ty hợp danh TNHH: là công ty hợp danh nhưng trách nhiệm pháp lý của các thành viên bị giới hạn. Đây là loại hình dễ dàng thành lập và minh bạch về thuế – Tất cả các thành viên phải nộp bản khai thu nhập cá nhân và nộp thuế dựa trên lợi nhuận từ những hoạt động phát sinh tại Anh.

– Cơ sở kinh doanh tại Anh (chi nhánh): Cơ sở kinh doanh tại Anh là nơi doanh nghiệp hoặc chi nhánh công ty nước ngoài hoạt động trong lãnh thổ nước Anh. Đây là loại hình hiệu quả để mở rộng công ty ở nước ngoài một cách trực tiếp, đồng thời được đăng kí chính thức tại phòng đăng ký kinh doanh (Companies House) và cơ quan thuế trước khi tiến hành kinh doanh.

Báo cáo tài chính của công ty mẹ được nộp tại Anh định kì.

* Tên công ty

* Chọn địa chỉ, đăng kí địa chỉ chính thức

* Chọn giám đốc và thư kí

* Xác nhận cổ đông, cổ phần và xác định những người có quyền kiểm soát đáng kể

* Xác nhận và dẫn chứng tài liệu về quản trị công ty bao gồm:

– Giám đốc, cổ đông và thư kí công ty

– Kết quả của phiếu bầu và nghị quyết của cổ đông

– Cam kết về thời hạn thanh toán cụ thể các khoản nợ của công ty và người được hoàn trả khoản nợ.

– Cam kết về khoản tiền công ty sẽ thanh toán trong trường hợp xảy ra sự cố và lỗi từ phía công ty (Tiền bồi thường)

– Các giao dịch trong trường hợp có người mua cổ phiếu công ty

– Các khoản vay hoặc thế chấp được bảo đảm đối với tài sản của công ty

– Phương pháp điều hành công ty

1.2.Tài liệu cần thiết nộp cho Companies House và HMRC khi thành lập công ty.

* Giấy tờ xác minh nhận dạng – Hộ chiếu

* 2x giấy tờ xác minh địa chỉ

* Thông tin đối tác

+ Cổ phần

+ Chứng minh thư (hộ chiếu)

+ Địa chỉ thường trú và ngành nghề của đối tác

* Những yêu cầu khác tùy thuộc thủ tục pháp lý đối với doanh nghiệp

1.3. Đăng kí công ty với Companies House

Hoàn thành mẫu đăng kí của Companies House

1.4. Các thủ tục khác

Đảm bảo những yêu cầu được đưa ra dưới đây:

* Sở hữu trí tuệ: Có một số dạng của quyền sở hữu trí tuệ tại Anh để bảo vệ các loại hình sáng tạo khác nhau, bao gồm: tên thương hiệu, logo, phát minh, thiết kế, chữ viết hoặc hình ảnh

* Tài khoản ngân hàng thương mại

* Kế toán

* Bảo hiểm

* Hỗ trợ pháp lý có sẵn

1.5. Hỗ trợ liên tục

Liên lạc giữa kế toán, HMRC và Companies House để thanh toán thuế VAT, PAYE, thuế doanh nghiệp và trao đổi thư tín với nhà cung cấp dịch vụ địa chỉ, ngân hàng và kế toán đã đăng kí

 

  1. Thủ tục đăng kí cần thiết để điều hành doanh nghiệp

2.1. Văn bản pháp lý

Thỏa thuận khi cần thiết, chẳng hạn như quan hệ đối tác hoặc quyền sở hữu.

2.2. Đăng kí kế toán

Để thiết lập thuế, VAT, tài khoản công ty và các vấn đề khác, bạn sẽ cần dịch vụ kế toán – bạn có thể tìm các đối tác này tại Anh.

2.3. Dịch vụ ngân hàng thương mại

Bạn sẽ cần 1 tài khoản ngân hàng thương mại để giao dịch và thanh toán cho HMRC. Các công ty tư vấn sẽ giúp bạn mở tài khoản.

2.4. Dịch vụ bảo hiểm

Bảo hiểm doanh nghiệp và cá nhân là bắt buộc để đảm bảo sức khỏe và an toàn.

  1. Các hỗ trợ khác

Các hỗ trợ khác có thể được cung cấp theo yêu cầu của doanh nhân:

* Về dịch vụ Marketing

– Nghiên cứu

– Chiến lược

– Thiết lập và thực hiện chiến dịch

–  Đo lường và sàng lọc

* Về dịch vụ bán hàng

– Đề xuất

– Giới thiệu

– Đàm phán

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Việt Nam và cuộc chiến phòng vệ thương mại

Theo Báo cáo của Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) mới đây cho …

Chat Zalo: 0904340664