Untitled 2

Lập công ty bán hàng đa cấp tại Việt Nam

SBLAW giới thiệu tới Quý khách hàng thủ tục lập công ty bán hàng đa cấp tại Việt Nam như sau:

1. Thủ tục pháp lý

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, để tiến hành hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp, Quý Khách hàng cần phải thực hiện các bước như sau:

a)      Đăng ký kinh doanh thành lập công ty;

b)      Đăng ký xin giấy phép bán hàng đa cấp;

2. Ý kiến tư vấn sơ bộ

2.1. Đăng ký kinh doanh thành lập công ty

Để thực hiện việc đăng ký kinh doanh bán hàng đa cấp, trước hết, Khách hàng phải tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh thành lập công ty với hoạt động kinh doanh bán buôn, bán lẻ các mặt hàng dự kiến kinh doanh bán hàng đa cấp. Vốn điều lệ thực góp của Công ty sau khi thành lập phải đáp ứng được mức vốn pháp định theo quy định tại Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính Phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp là 10,000,000,000 VNĐ (Mười tỷ Việt Nam Đồng). Khi tiến hành xin cấp phép kinh doanh bán hàng đa cấp, Quý Khách hàng phải tiến hành ký quỹ tương đương với 5% giá trị vốn điều lệ, nhưng không được dưới 5,000,000,000VNĐ (Năm tỷ Việt Nam Đồng).

Chúng tôi cũng lưu ý rằng, thành viên hợp danh (trong trường hợp thành lập Công ty hợp danh); Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân (trong trường hợp thành lập Doanh nghiệp tư nhân); Thành viên góp vốn (trong trường hợp thành lập Công ty TNHH); Cổ đông sáng lập (trong trường hợp thành lập Công ty cổ phần) phải đảm bảo chưa từng giữ một trong các chức vụ nêu trên tại các doanh nghiệp đã bị từng thu hồi Giấy phép kinh doanh bán hàng đa cấp.

2.2. Đăng ký lưu hành sản phẩm kinh doanh bán hàng đa cấp

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp phải tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để bảo đảm sản phẩm kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp được phép lưu hành trên thị trường Việt Nam. Để rõ ràng hơn, trong trường hợp Quý Khách hàng dự kiến kinh doanh bán hàng đa cấp các sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu, các sản phẩm này bắt buộc phải tiến hành thủ tục đăng ký công bố mỹ phẩm theo quy định của Bộ y tế Việt Nam.

2.3. Đăng ký xin giấy phép kinh doanh bán hàng đa cấp

Sau khi Quý Khách hàng đã hoàn tất các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp và đăng ký lưu hành sản phẩm kinh doanh bán hàng đa cấp, Quý Khách hàng cần thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký xin cấp phép kinh doanh bán hàng theo mô hình đa cấp.

Để thực hiện được việc đăng ký xin cấp phép kinh doanh đa cấp, Quý Khách hàng cần phải chuẩn bị các giấy tờ như sau:

+ Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cấp;

+ Tài liệu chứng minh số vốn pháp định của Công ty. Đối với doanh nghiệp mới thành lập, tài liệu chứng minh số vốn pháp định có thể là (i) Xác nhận của tổ chức tín dụng về số dư hiện tại trong tài khoản ngân hàng của Doanh nghiệp hoặc (ii) Kết quả kiểm toán của tổ chức kiểm toán độc lập về hiện trạng tài sản của doanh nghiệp hoặc (iii) Chứng thư định giá tài sản bằng hiện vật của Tổ chức định giá được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

+ Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ của Thành viên hợp danh hoặc Thành viên góp vốn hoặc Cổ đông sáng lập hoặc Chủ sở hữu;

+ Tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp bao gồm: (i) Mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp; (ii) Chương trình trả thưởng trong đó nêu rõ điều kiện và cách thức trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác dành cho những người tham gia bán hàng đa cấp; (iii) Chương trình đào tạo cơ bản; (iv) Quy tắc hoạt động.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

camera hành trình cho phương tiện giao thông

Quy định về lắp camera hành trình cho xe tải.

Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp logistic, chúng tôi có câu hỏi gửi luật …

Chat Zalo: 0904340664