Untitled 2
xuất khẩu lao động

Loại hình doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Câu hỏi: Công ty tôi là công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì Luật sư cho tôi hỏi, công ty tôi có thể hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài được không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi có ý kiến tư vấn như sau:

Theo Điều 6, Nghị định số 38/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện về loại hình doanh nghiệp và vốn pháp định để được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài:

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp dịch vụ) là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, đáp ứng các điều kiện sau đây về vốn:

1. Vốn pháp định không thấp hơn 5.000.000.000 đồng (năm tỷ Việt Nam đồng).

2. Có chủ sở hữu, tất cả các thành viên, cổ đông là nhà đầu tư trong nước theo quy định của Luật Đầu tư.”

Có thể thấy, để có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ trên, doanh nghiệp của bạn phải có chủ sở hữu, tất cả các thành viên, cổ đông là nhà đầu tư trong nước tức là công ty bạn phải có 100% vốn điều lệ của các tổ chức, cá nhân Việt Nam.Ở đây, công ty của bạn có vốn đầu tư nước ngoài thì không được hoạt động dịch vụ đưa người lao động ra nước ngoài làm việc.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 5 năm 2020.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Làm lộ thông tin quan trọng của công ty có thể bị xử lý ra sao?

Câu hỏi: Em mới xin nghỉ ở một công ty và có lỡ làm lộ …

Chat Zalo: 0904340664