Untitled 2

Luật Đấu thầu 2013

Thay thế cho Luật đấu thầu 2005, Luật Đấu thầu năm 2013 gồm 13 chương với 96 điều, có nhiều điểm mới về ưu tiên phát triển nguồn lực, tạo cơ hội cho nhà đầu tư trong nước trúng thầu và tạo công ăn việc làm cho người lao động trong nước, ưu đãi đối với nhà thầu và hàng hóa sản xuất trong nước; đơn giản hóa quy trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư…

Luật có hiệu lực từ 01/07/2014.

Công ty luật  S&B Law xin mời bạn download tại đây:43_2013_QH13_13222191

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664