Untitled 2

Luật Đấu thầu 2013

Thay thế cho Luật đấu thầu 2005, Luật Đấu thầu năm 2013 gồm 13 chương với 96 điều, có nhiều điểm mới về ưu tiên phát triển nguồn lực, tạo cơ hội cho nhà đầu tư trong nước trúng thầu và tạo công ăn việc làm cho người lao động trong nước, ưu đãi đối với nhà thầu và hàng hóa sản xuất trong nước; đơn giản hóa quy trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư…

Luật có hiệu lực từ 01/07/2014.

Công ty luật  S&B Law xin mời bạn download tại đây:43_2013_QH13_13222191

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Đề xuất mới về hóa đơn bán hàng hóa

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn bán hàng …

Chat Zalo: 0904340664