Untitled 2

Luật Đầu tư công 2014

Ngày 18/6/2014, Quốc hội chính thức thông qua Luật Đầu tư công 2014 số 49/2014/QH13, Luật Đầu tư công có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Luật Đầu tư công quy định chi tiết các lĩnh vực được đầu tư công, bao gồm: Đầu tư chương trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội; đầu tư phục vụ hoạt động của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội; đầu tư, hỗ trợ hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích và đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư.

Căn cứ vào mức độ quan trọng và quy mô của dự án đầu tư công thì Luật cũng quy định tiêu chí phân loại dự án đầu tư công. Trong đó, dự án quan trọng quốc gia là dự án đầu tư độc lập hoặc cụm công trình liên kết chặt chữ với nhau, sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên; sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô từ 500 ha trở lên; dự án phải di dân tái định cư từ 20.000 người và 50.000 người trở lên ở miền núi và các vùng khác hoặc các dự án đòi hỏi phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

Bên cạnh đó, tiêu chí phân loại dự án nhóm cũng được quy định cụ thể trong Luật. Đối với dự án có tổng mức đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực giao thông (cầu, cảng biển, sân bay,đường sắt), công nghiệp điện, khai thác dầu khí, hóa chất, chế tạo máy, luyện kim; dự án có tổng mức đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực thủy lợi, cấp thoát nước, kỹ thuật điện, sản xuất thiết bị thông tin, điện tử hoặc bưu chính viễn thông… (dự án nhóm A), Thủ tướng Chính phủ giữ vai trò quyết định chủ trương đầu tư.

Luật Đầu tư công 2014 qui định điều khoản chuyển tiếp, quy định chỉ bố trí vốn kế hoạch đầu tư công để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày Luật này có hiệu lực, tức trước ngày 01/01/2015; đồng thời, khuyến khích tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư hoặc đầu tư theo hình thức đối tác công tư vào dự án kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội và cung cấp dịch vụ công.

Các bạn có thể download Luật Đầu tư công 2014 tại đây: Luật Đầu tư công số 49.2014.QH13

Xem thêm video về Điều kiện kinh doanh theo Luật Đầu tư 2014 của Luật sư SBLaw

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664