Untitled 2
SBLAW

Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Câu hỏi: Tôi là Vũ.Tôi đã mua một căn hộ chung cư từ lúc dự án đó vừa hoàn thiện xong phần móng. Tuy nhiên hiện tại tôi lại không muốn ở căn hộ đó nữa và muốn bán đi cho ai có nhu cầu. Vậy tôi có được chuyển nhượng căn hộ đó không và tôi phải cung cấp những giấy tờ gì để chuyển nhượng? Căn hộ đó hiện giờ vẫn đang trong quá trình xây dựng và chưa hoàn thiện.

Luật sư tư vấn:

Điều 59 Luật Kinh doanh Bất động sản quy định cụ thể về chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. Cụ thể:

Điều 59. Chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Bên mua, bên thuê mua có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua chưa được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được lập thành văn bản, có xác nhận của chủ đầu tư vào văn bản chuyển nhượng...

Theo đó để chuyển nhượng hợp đồng mua căn hộ chung cư đó anh phải xác nhận  chưa làm hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Anh chỉ có quyền chuyển nhượng căn hộ trong thời gian này khi chưa được Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Các quyền và nghĩa vụ liên quan đến căn hộ này bên nhận chuyển nhượng hợp đồng sẽ tiếp nhận và thực hiện.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Bán nhà

Cán bộ, công chức có được tham gia vào hoạt động kinh doanh bất động sản không?

Câu hỏi: Tôi là cán bộ nhà nước và hiện tại tôi đang có một …

Chat Zalo: 0904340664