Mua bán cổ phần trong doanh nghiệp viễn thông.

0
444

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là một doanh nghiệp viễn thông có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay, có một đối tác chiến lược là công ty viễn thông ở nước ngoài mua lại 20% cổ phần của công ty chúng tôi từ một cổ đông hiện hữu.

Việc mua bán này chúng tôi chưa báo cáo với cơ quan chức năng vậy việc mua bán này có vi phạm điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp, luật Viễn thông không?

Luật sư trả lời: Chúng tôi xin trả lời Quý doanh nghiệp về trường hợp một cổ đông hiện hữu của công ty  chuyển nhượng 20% cổ phần cho công ty nước ngoài như sau.

Đối với trường hợp này, căn cứ vào quy định của khoản 4 Điều 86 của Luật Doanh nghiệp, trong vòng 7 ngày kể từ khi có thay đổi nêu trên, doanh nghiệp có nghĩa vụ đăng ký với phòng Đăng ký Kinh doanh của sở kế hoạch và đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh.

Vì vậy, nếu công ty không tiến hành đăng ký là vi phạm điều lệ, luật doanh nghiệp.

Đối với hoạt động chuyển nhượng cho người nước ngoài, hoạt động này chịu sự điều chỉnh của Luật Viễn thông, luật đầu tư và cam kết WTO.

Theo đó, doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài phải cùng thực hiện thủ tục đầu tư tại Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hồ Chí Minh.

Việc không cam kết có nghĩa Việt Nam có thể thực hiện mọi biện pháp để không cho nước ngoài vào đầu tư tại Việt Nam.

Tuy nhiên, Nhà đầu tư nước ngoài vẫn có thể đầu tư vào những công ty có ngành nghề như vậy nếu giải trình tốt.

Vì vậy, thông thường, khi tiến hành thủ tục đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp sẽ phải bỏ những ngành nghề mà Việt Nam chưa cam kết khỏi danh mục ngành nghề.

Vì vậy, nếu quý công ty chưa tiến hành thủ tục đầu tư để ghi nhận nội dung chuyển nhượng nêu trên là vi phạm quy định của Luật Đầu tư cũng như cam kết WTO.