Untitled 2

Hoạt động mua bán, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp

Mua bán, sát nhập và hợp nhất Doanh nghiệp

Đội ngũ luật sư về mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp của chúng tôi có bề dày kinh nghiệm tư vấn chuyên sâu về các giao dịch mua bán, sáp nhập và hợp nhất đối với các công ty đại chúng, công ty tư, và các liên doanh.

Chúng tôi cung cấp những giải pháp giàu tính sáng tạo và thực tiễn cho tất cả các loại giao dịch về mua bán, sáp nhập và hợp nhất ở cả Việt Nam và nước ngoài.Đặc biệt, khách hàng được hỗ trợ không chỉ trong việc cơ cấu giao dịch mà còn cả trong các vấn đề về thuế, và các vấn đề pháp lý khác liên quan đến luật mua bán, sáp nhập và hợp nhất và luật chứng khoán.

Chúng tôi đã từng đại diện cho nhiều tổ chức tài chính, các quỹ đầu tư, và các công ty trong rất nhiều giao dịch sáp nhập, hợp nhất, và chuyển nhượng (kể cả vốn lẫn tài sản) trong nhiều lĩnh vực kinh doanh đa dạng, liên quan đến nhiều quốc gia khác nhau. 

Thành lập và hoạt động

Các luật sư của S&B LAW có kinh nghiệm chuyên sâu trong việc hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài thành lập hiện diện thương mại của mình tại Việt Nam lẫn hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước trong các giao dịch có yếu tố nước ngoài.

Dịch vụ tư vấn của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn việc tư vấn các khách hàng trong và ngoài nước trong việc thành lập các chi nhánh mới hoặc thâm nhập vào thị trường mới, cũng như giúp đưa ra các định hướng chiến lược cho hoạt động kinh doanh của khách hàng tại thị trường trong và ngoài nước.

Cơ cấu lại doanh nghiệp

Chúng tôi tư vấn cả doanh nghiệp trong nước lẫn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong việc cơ cấu lại doanh nghiệp của họ. Chúng tôi hỗ trợ các khách hàng của mình trong việc cơ cấu lại trên tinh thần cải thiện vị thế tài chính đồng thời chỉ ra những vấn đề pháp lý phát sinh là hệ quả của việc cơ cấu lại.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Đại sứ quán Hoa Kỳ đề cập SBLAW trong dach sách các luật sư tư vấn tại Hà Nội

Việc lập danh sách văn phòng luật sư và các công ty luật cho công …

Chat Zalo: 0904340664