NGHỀ LUẬT SƯ TẠI VIỆT NAM – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

0
300

Nhân ngày Truyền thống Luật sư Việt Nam 10-10, Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB Law, đã có những trao đổi về cơ hội và thách thức mà ngành Pháp lý nước ta trong công cuộc đổi mới, phát triển để bắt kịp với xu hướng thời đại 4.0 trên kênh VTC 10. Trên đây là nội dung chi tiết: