Untitled 2
quản lý hoạt động thương mại điện tử

Nghị định số 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thương mại điện tử

Nghị định này quy định về việc phát triển, ứng dụng và quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Nghị định này bao gồm 7 chương và 80 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2013, thay thế Nghị định số 57/2006/NĐ-CP, các website thương mại điện tử được thành lập và hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực phải tiến hành thông báo hoặc đăng ký theo quy định tại Nghị định này trong vòng 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày Nghị định có hiệu lực.

Để download Nghị định số 52/2013/NĐ-CP, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau

 

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664