Untitled 2

Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Nghi định số 83/2015/NĐ-CP ngày 29/9/2015 của Chính Phủ quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài nhằm mục đích kinh doanh; thủ tục đầu tư ra nước ngoài và quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Nghị định có một số nội dung nổi bật như sau:

– Về vốn đầu tư ra nước ngoài gồm các hình thức: ngoại tệ trên tài khoản tại tổ chức tín dụng được phép hoặc mua lại tổ chức tín dụng được phép hoặc ngoại hối từ nguồn vốn hợp pháp khác theo qui định của pháp luật; đồng Việt Nam phù hợp với pháp luật về quản lý ngoại hối của Việt Nam; máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, hàng hóa thành phẩm, hàng hóa bán thành phẩm; giá trị quyền sở hữu công nghiệp, bí quyết kỹ thuật, qui trình công nghệ, dịch vụ kỹ thuật, quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu; và các tài sản hợp pháp khác.

– Nghị định quy định về Đầu tư ra nước ngoài có sử dụng vốn Nhà nước. Theo đó, điều kiện để quyết định đầu tư, thẩm quyền, quy trình, thủ tục quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư ra nước ngoài có sử dụng vốn nhà nước thực hiện theo Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

– Nghị định cũng nêu 5 dự án đầu tư phải có tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư, bao gồm: dự án năng lương; dự án nuôi, trồng, đánh bắt, chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy hải sản; dự án đầu tư trong lĩnh vực khảo sát, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản; dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, chế biến, chế tạo; và dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản, cơ sở hạ tầng.

– Trước đây, các dự án đầu tư ra nước ngoài chỉ cần có vốn đầu tư tên 15 tỷ đồng là phải làm các thủ tục thẩm tra. Tuy nhiên, nghị định này đã có sự thay đổi trong trình tự, thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài chính là việc bỏ thủ tục thẩm tra đối với các dự án đầu tư ra nước ngoài không thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình; viễn thông có vốn đầu tư dưới 800 tỷ đồng.

Nghị định này thay thế cho Nghị định số 78/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Các bạn có thể download Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 29/9/2015 tại đây: 83.2015.ND.CP

Xem thêm video về Điều kiện kinh doanh theo Luật Đầu tư 2014 – P2 của Luật sư SBLaw

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664