Untitled 2

Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp bảo đảm

Nghĩa vụ dân sự là việc mà theo đó bên có nghĩa vụ phải chuyển giao vật, chuyển giao quyền, trả tiền hoặc giấy tờ có giá, thực hiện hoặc không thực hiện công việc nhất định vì lợi ích của bên có quyền.

Như vậy, các chủ thể có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ đối với các chủ thể có quyền. Tuy nhiên, trên thực tế không phải khi nào các chủ thể có nghĩa vụ cũng tự giác thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ của mình.

Vì vậy,  nhằm tạo sự chủ đồng cho người có quyền, pháp luật cho phép các bên thỏa thuận đặt ra các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ dân sự. Thông qua các biện pháp bảo đảm, bên có quyền có thể chủ động tác động đến tài sản của bên có nghĩa vụ để đảm bảo quyền của mình khi đến thời hạn mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự bao gồm: Cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, đặt cọc, ký cược, ký quỹ, bảo lãnh.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

thua-ke-the-vi

Thừa kế thế vị

Câu hỏi: Ba tôi và ông tôi cùng mất trong vụ tai nạn xe hơi. …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo: 0904340664