Untitled 2
Người nước ngoài mua nhà ở
Người nước ngoài mua nhà ở

Người nước ngoài chỉ được mua nhà để ở

Câu hỏi: Theo quy định hiện hành, người nước ngoài được phép mua nhà tại Việt Nam bị giới hạn trong danh sách đính kèm cùng với nhiều quy trình cứng nhắc, nhiêu khê của chính quyền địa phương. Luật hiện hành cũng quy định người nước ngoài chỉ được mua một căn hộ với mục đích để ở, mục đích đầu tư và các mục đích khác không được cho phép. Chủ sở hữu phải đóng thuế ở Việt Nam và không được cho thuê lại tài sản của mình. Giới hạn về luật và thời hạn sở hữu không linh hoạt sau 50 năm ảnh hưởng đến sức hút của BĐS đối với người nước ngoài. Ông có nhìn nhận như thế nào về điều này, thưa ông?

Trả lời: Theo quan điểm của tôi, việc Việt Nam cho phép người nước ngoài được sở hữu nhà tại Việt Nam với những hạn chế nêu trên là một bước mở cửa thị trường bất động sản rất thận trọng.
Phải sau khi luật thực thi được 3 đến 5 năm, sau khi có những đánh giá tác động, nếu chính sách này tỏ ra không hiệu quả, có thể Việt Nam sẽ xem xét sửa đổi các quy định này.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Bán nhà

Cán bộ, công chức có được tham gia vào hoạt động kinh doanh bất động sản không?

Câu hỏi: Tôi là cán bộ nhà nước và hiện tại tôi đang có một …

Chat Zalo: 0904340664