Untitled 2
nhà ở

Nhà đầu tư nước ngoài có thể nắm giữ bao nhiêu phần trăm cổ phần?

Câu hỏi: Kính chào Luật sư! Công ty tôi đang có ý định liên doanh, liên kết với nhà đầu tư nước ngoài. Tôi muốn hỏi một nhà đầu tư nước ngoài có thể nắm giữ bao nhiêu phần trăm cổ phần của một công ty tôi?

Luật sư tư vấn:

 Công ty Luât TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

 Theo quy định tại Điều 22 Luật Đầu tư 2014:

“Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ các trường hợp sau đây:

  1. a) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;
  2. b) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóahoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;
  3. c) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tếmà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.”

Vì vậy, một nhà đầu tư nước ngoài có ý định góp vốn, mua lại phần vốn góp hay cổ phần của một doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam bạn cần xác định giới hạn tỷ lệ dành cho nhà đầu tư nước ngoài nếu nằm trong 1 số trường hợp nêu trên.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

FDI

Ưu đãi đầu tư khi thành lập công ty TNHH có vốn đầu tư nước ngoài

Câu hỏi: Kính chào Luật sư! Công ty tôi và một công ty A của …

Chat Zalo: 0904340664