Untitled 2
Bộ Xây dựng có văn bản số 03/BXD-QLN ngày 12/01/2010 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội [...]

Nhà ở chung cư có thể làm nơi giao dịch để đăng ký kinh doanh được không?

Bộ Xây dựng có văn bản số 03/BXD-QLN ngày 12/01/2010 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội về việc thực hiện các quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư, trong đó ghi rõ “đề nghị Sở ngừng cấp Giấy chứng nhận cho các trường hợp doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại căn hộ trong nhà chung cư.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

thủ tục thành lập công ty

Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ

 1. Điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất và trang thiết bị: Khoản …

Chat Zalo: 0904340664