Untitled 2
đất đai

Nhận nhà đất từ cha mẹ không sang tên có bị phạt?

Câu hỏi: Tôi là Ánh Bình, quý công ty cho tôi hỏi nhận nhà đất từ cha mẹ nhưng không sang tên sẽ bị xử phạt như thế nào?

Luật sư tư vấn:

– Theo Điểm a Khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai năm 2013, trường hợp nhà đất đã có Giấy chứng nhận mà người sử dụng đất tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của mình cho người khác phải đăng ký biến động. Tại khoản 6 Điều 95 Luật Đất đai năm 2013, khi tặng cho quyền sử dụng đất, nhà ở thì trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động.

– Theo Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 17 Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thì:

Điều 17. Không đăng ký đất đai

  1. Trường hợp không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định tại các điểm a, b, h, i, k và 1 khoản 4 Điều 95 của Luật đất đai tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau:a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nếu trong thời gian 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại khoản 6 Điều 95 của Luật đất đai mà không thực hiện đăng ký biến động; b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại khoản 6 Điều 95 của Luật đất đai mà không thực hiện đăng ký biến động.
  2. Trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, không thực hiện đăng ký biến động đất đai tại khu vực đô thị thì mức xử phạt bằng 02 lần mức xử phạt đối với từng trường hợp tương ứng theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.
  3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc người đang sử dụng đất trong các trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, không thực hiện đăng ký biến động đất đai phải làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định.”

Như vậy, đối với trường hợp đăng ký biến động bạn nên thực hiện theo đúng thời gian, trình tự, tránh trường hợp không thực hiện bị xử phạt hành chính và không bảo vệ được quyền và nghĩa vụ của người.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thủ tục đính chính lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Câu hỏi: Xin chào Công ty Luật SB LAW, tôi có vấn đề cần được …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo: 0904340664