Untitled 2

Nợ tiền thuế quá 90 ngày sẽ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Cụ thể, theo công văn số 204/TCHQ-TXNK, Tổng Cục hải quan đã có hướng dẫn: Nếu người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế đã quá 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, nộp tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định mà chưa được cơ quan quản lý thuế cho phép nộp dần tiền nợ thuế theo quy định tại khoản 25 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế thì sẽ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Công văn nhằm giải đáp thắc mắc của Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội về đề nghị chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Cũng theo công văn này, nếu tiền thuế, tiền phạt đã được nộp đủ vào ngân sách nhà nước thì các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định tại khoản 26 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế sẽ chấm dứt hiệu lực.

Để tìm hiểu chi tiết công văn số 204/TCHQ-TXNK, Quý khách truy cập theo đường link sau

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp

Ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản …

Chat Zalo: 0904340664