Untitled 2
Các nữ luật sư SBLAW
Các nữ luật sư SBLAW

Nội dung của Hợp đồng vô hiệu thì thỏa thuận trọng tài có vô hiệu không?

Luật Trọng tài thương mại đã quy định rõ về tính độc lập của thoả thuận trọng tài như sau:

Thoả thuận trọng tài hoàn toàn độc lập với hợp đồng. Việc thay đổi, gia hạn, hủy bỏ hợp đồng, hợp đồng vô hiệu hoặc không thể thực hiện được không làm mất hiệu lực của thoả thuận trọng tài.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

LUẬT SƯ SBLAW THAM DỰ PHIÊN HỌP GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIAC).

Luật sư Nguyễn Tiến Hoà, luật sư thành viên SBLAW đã tham dự phiên họp …

Chat Zalo: 0904340664