Untitled 2
Hiện tại, Luật trọng tài thương mại 2010 đã ra đời và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2011, vì vậy, Pháp lệnh trọng tài thương mại đã hết hiệu lực.

Pháp lệnh trọng tài thương mại còn hiệu lực không?

Hiện tại, Luật trọng tài thương mại 2010 đã ra đời và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2011, vì vậy, Pháp lệnh trọng tài thương mại đã hết hiệu lực.

Luật trọng tại thương mại quy định về thẩm quyền của Trọng tài thương mại, các hình thức trọng tài, tổ chức trọng tài, Trọng tài viên; trình tự, thủ tục trọng tài; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong tố tụng trọng tài; thẩm quyền của Tòa án đối với hoạt động trọng tài; tổ chức và hoạt động của Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, thi hành phán quyết trọng tài.

Mời các bạn xem thêm video có trao đổi của luật sư SBLAW về vấn đề trọng tài thương mại.

Xem thêm: Luật sư tại trọng tài thương mại

Xem thêm: Luật sư tại trọng tài quốc tế

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

LUẬT SƯ SBLAW THAM DỰ PHIÊN HỌP GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIAC).

Luật sư Nguyễn Tiến Hoà, luật sư thành viên SBLAW đã tham dự phiên họp …

Chat Zalo: 0904340664