Photo: Những rào cản đối với việc chuyển nhượng một phần dự án BĐS

0
458

Trên tạp chí Đầu tư bất động sản của Báo đầu tư có bài bình luận về những vướng mắc của việc chuyển nhượng từng phần dự án bất động sản, luật sư Nguyễn Thanh Hà từ SBLAW cũng có phần phân tích về vấn đề này.

Nội dung