Untitled 2

Quản lý hệ thống tên miền

Cơ sở dữ liệu của hệ thống DNS

Cơ sở dữ liệu của hệ thống DNS là hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán và phân cấp hình cây, với .Root server là đỉnh của cây và sau đó các miền (domain) được phân nhánh dần xuống dưới và phân quyền quản lý. Khi một máy khách (client) truy vấn một tên miền nó sẽ đi lần lượt từ root phân cấp xuống dưới để đến DNS quản lý domain cần truy vấn.

Hệ thống tên miền(DNS) cho phép phân chia tên miền để quản lý và nó chia hệ thống tên miền thành zone và trong zone quản lý tên miền được phân chia đó, các zone chứa thông tin vê miền cấp thấp hơn, có khả năng chia thành các zone cấp thấp hơn và phân quyền cho các DNS server khác quản lý.

Ví dụ : Zone “.vn” thì do Trung tâm Internet Việt Nam quản lý và Trung tâm này có khả năng chuyển quyền quản lý các zone cấp thấp hơn cho các DNS khác quản lý như “.fpt.vn” là zone do fpt quản lý.

Các cơ quan quản lý hệ thống tên miền hiện nay

Tổ chức quản lý hệ thống tên miền trên thế giới là The Internet Coroperation for Assigned Names and Numbers (ICANN) .Tổ chức này quản lý mức cao nhất của hệ thống tên miền (mức root) do đó nó có quyền cấp phát các tên miền ở mức cao nhất gọi là Top-Level-Domain, nó giao quyền điều hành mỗi tên miền cấp cao nhất cho một cơ quan đăng ký tên miền.

Đối với tên miền quốc gia cấp cao nhất, cơ quan đăng ký tên miền thường do chính quyền của quốc gia đó thành lập. ICANN giữ vai trò cố vấn trong các cơ quan đó nhưng không được can thiệp vào các điều khoản và điều kiện về việc ủy quyền tên miền của mỗi cơ quan đăng ký tên miền cấp quốc gia.

Tại Việt Nam, việc đăng ký và quản lý tên miền Internet do Trung tâm Internet Việt Nam, đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, tên giao dịch quốc tế: Vietnam Internet Network Information Center (viết tắt là: VNNIC). (Chương I, Điều 4, Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT).

Dưới sự quản lý của VNNIC là các Nhà đăng ký tên miền, tổ chức thực hiện hợp pháp dịch vụ đăng ký, duy trì các tên miền các cấp của .vn hay các tên miền quốc tế tại Việt Nam.

Người nắm giữ tên miền (thường gọi là chủ tên miền) khi đã sở hữu một tên miền, họ có thể đem cho hoặc bán một số lượng vô hạn các tên miền con nằm dưới tên miền của họ. Ví dụ, chủ của example.edu có thể cung cấp các tên miền con như foo.example.edu và foo.bar.example.edu cho các bên quan tâm.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chính sách an ninh mạng của 1 số nước trên thế giới - internet

Chính sách an ninh mạng của 1 số nước trên thế giới

Câu hỏi: EU, Mỹ, Đức, Trung Quốc là những cường quốc mạnh về an ninh …

Chat Zalo: 0904340664