Untitled 2

Quy định mới về quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

Bộ Thông tin và truyền thông vừa ban hành Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT về Quy định hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

Thông tư này quy định về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội (social media); áp dụng cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong nước và các tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến việc quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội

Thông tư đã quy định về điều kiện vận hành mạng xã hội, theo đó mạng xã hội phải đáp ứng những điều kiện sau mới được vận hành:

Phải xây dựng thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội phù hợp theo các quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và được đăng tải trên trang chủ của mạng xã hội;

Có cơ chế bảo đảm người sử dụng phải đồng ý thỏa thuận sử dụng dịch vụ mạng xã hội bằng phương thức trực tuyến thì mới có thể sử dụng được các dịch vụ, tiện ích của mạng xã hội;

Có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP chậm nhất sau 3 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng; bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng trong việc cho phép thu thập thông tin cá nhân của mình hoặc cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác

Đối với trang thông tin điện tử tổng hợp, các điều kiện cần phải đáp ứng như sau:

Phải có quy trình quản lý thông tin công cộng xác định phạm vi nguồn thông tin khai thác, cơ chế quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải;

Phải xây dựng cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải phải chính xác theo đúng thông tin nguồn;

Xây dựng cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng mạng Internet và thông tin trên mạng chậm nhất sau 3 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3/10/2014;

Các bạn có thể tải văn bản tại đây:09_2014_TT-BTTTT_246351

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chính sách an ninh mạng của 1 số nước trên thế giới - internet

Chính sách an ninh mạng của 1 số nước trên thế giới

Câu hỏi: EU, Mỹ, Đức, Trung Quốc là những cường quốc mạnh về an ninh …

Chat Zalo: 0904340664