Untitled 2
camera hành trình cho phương tiện giao thông
camera hành trình cho phương tiện giao thông

Quy định về lắp camera hành trình cho xe tải.

Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp logistic, chúng tôi có câu hỏi gửi luật sư SBLAW như sau:

Theo nghị định mới của Chính phủ số: 10/2020/NĐ-CP, mọi xe tải, xe khách khi tham gia giao thông phải lắp camera nhìn được bên trong xe? Chúng tôi xem nghị định mà không thấy? Đề nghị SBLAW tư vấn và cho chúng tôi biết điểm mới của Nghị định này?

Luật sư SBLAW trả lời như sau: Sau khi nghiên cứu Nghị định, chúng tôi tư vấn như sau:

Chúng tôi không thấy nội dung yêu cầu tất cả các loại phương tiện xe tải (vận tải hàng hóa) và xe khách (vận tải hành khách) đều phải lắp thiết bị giám sát hành trình nhìn được trong xe.
Đối với xe vận tải hàng hóa và vận tải hành khách, quy định về thiết bị giám sát hành trình như sau:
1. Khoản 1 Điều 12 Nghị định 10/2020/NĐ-CP:   Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa … phải lắp thiết bị giám sát hành trình.
2. Khoản 2, Điều 13 Nghị định 10/2020/NĐ-CP: Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ trở lên (kể cả lái xe) phải lắp camera đảm bảo ghi và lưu trữ hình ảnh trên xe (bao gồm cả lái xe và cửa lên xuống của xe) trong quá trình xe tham gia giao thông. Điều kiện này phải hoàn thành trước ngày 01 tháng 07 năm 2021.
3. Khoản 2 Điều 14 Nghị định 10/2020/NĐ-CP:  Xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo phải lắp camera đảm bảo ghi và lưu trữ hình ảnh của người lái xe trong quá trình xe tham gia giao thông. Điều kiện này phải hoàn thành trước ngày 01 tháng 07 năm 2021.
Như vậy, yêu cầu lắp camera giám sát hành trình nhìn được trong xe chỉ áp dụng đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ trở lên (kể cả lái xe) và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo thôi.
Nếu Quý khách hàng có câu hỏi gì thêm có thể liên hệ lại với chúng tôi.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Dịch vụ Luật sư Doanh Nghiệp

Dịch vụ Luật sư Doanh Nghiệp

Kinh tế ngày càng phát triển việc hiểu biết luật pháp để áp dụng vào …

Chat Zalo: 0904340664