Untitled 2

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế

Luật sư sáng chế của S&B Law sẽ tư vấn và cung cấp cho doanh nghiệp, nhà sáng chế dịch vụ sở hữu trí tuệ liên quan đến Sáng chế/Giải pháp hữu ích sau:

  • Tư vấn về khả năng đăng ký và bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam;
  • Nghiên cứu để hiểu được giải pháp kỹ thuật, từ đó tiến hành tra cứu và cung cấp các thông tin sáng chế/giải pháp hữu ích tại Việt Nam và nước ngoài;sáng chế

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thủ tục đăng ký sáng chế

Hướng dẫn Thủ tục đăng ký sáng chế

  1. Trình tự thực hiện: – Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký có thể …

Chat Zalo: 0904340664