Untitled 2

Quyền chuyển nhượng,rút vốn tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được quy định như thế nào?

Chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chỉ được rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác, trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn đã góp ra khỏi công ty bằng hình thức khác thì phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.

Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ của công ty cho các tổ chức, cá nhân khác. Nếu chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân thì cá nhân đó có thể đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân. Nếu chuyển nhượng một phần vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cho cá nhân hoặc tổ chức khác thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sẽ trở thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Luật cũng quy định chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận của công ty khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả.

Theo Luật gia: Cao Bá Khoát và Luật sư:Trần Hữu Huỳnh.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Trường hợp nào bị coi là xung đột lợi ích?

Câu hỏi: Tôi là trưởng ban dự án của một doanh nghiệp nhà nước. Hiện …

Chat Zalo: 0904340664