Không phải thông báo mẫu dấu khi đăng ký thành lập doanh nghiệp

0
424

Câu hỏi: Xin chào quý Công ty. Tôi đang có dự định thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên tôi đang gặp trục trặc ở với cơ sở khắc dấu về vấn đề hình thức của con dấu, điều này khiến tôi chưa thể thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh. Cho hỏi, điều này có ảnh hưởng gì đến quá trình đăng ký thành lập doanh nghiệp của tôi hay không? Mong quý công ty giúp đỡ. Xin cảm ơn.

Luật sư tư vấn:
Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Trước đây, Điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định con dấu của doanh nghiệp như sau:
[…]
2. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. […]
Như vậy, căn cứ theo quy định trên, doanh nghiệp có nghĩa vụ bắt buộc phải thông báo con dấu mẫu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trước khi sử dụng con dấu.
Tuy nhiên, khi Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực (ngày 01/01/2021), Điều 43 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về con dấu như sau:
1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
2. Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.
3. Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

Như vậy, Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã không còn quy định nghĩa vụ thông báo con dấu để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Giờ đây, doanh nghiệp không còn gặp khó khăn khi bị Ngân hàng từ chối mở tài khoản hoặc đối tác không ký hợp đồng với lý do mẫu dấu chưa được đăng tải, giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết đối với doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Luật Doanh nghiệp năm 2020 cũng đã công nhận hình thức con dấu dưới dạng chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Trong bối cảnh hiện nay, chữ ký số rất phổ biến trong các hoạt động như kê khai, nộp Thuế trực tuyến; Hải quan điện tử; Bảo hiểm xã hội điện tử; giao dịch chứng khoán, ngân hàng qua internet; ký hóa đơn điện tử; thực hiện các thủ tục hành chính thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia,… Vì thế, bạn có thể cân nhắc hình thức con dấu dưới dạng chữ ký số này khi thành lập doanh nghiệp.