THÀNH LẬP HỘI HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC THIẾT BỊ Y TẾ

0
387
network

Chúng tôi hiểu rằng, hiện tại, Khách hàng đang có nhu cầu tìm kiếm một Công ty Luật chuyên nghiệp để hỗ trợ thực hiện các thủ tục thành lập một Hội hoạt động trong lĩnh vực thiết bị y tế (“Hội”). Vì vậy, SBLAW hân hạnh gửi đến Quý Khách hàng bản Đề xuất Dịch vụ Tư vấn Pháp luật này để phác thảo Phạm vi của Dịch vụ cũng như chi phí và các điều khoản cung cấp dịch vụ để Quý Khách hàng xem xét và cân nhắc.

1.Ý KIẾN TƯ VẤN SƠ BỘ

1.1. Điều kiện thành lập hội

Để thành lập Hội với phạm vi hoạt động tại Hà Nội, Quý Khách hàng cần lưu ý những điều kiện sau:

 • Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lặp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ;
 • Có điều lệ;
 • Có trụ sở;
 • Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm mươi công dân, tổ chức trong tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội. Đối với hội nghề nghiệp có tính đặc thù chuyên môn, số lượng công dân và tổ chức tự nguyện đăng ký tham gia thành lập hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể.

1.2. Thủ tục thành lập

Để thành lập Hội thiết bị y tế tại Hà Nội, Quý Khách hàng cần thực hiện ba (03) bước thủ tục sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ xin công nhận thành lập Ban vận động thành lập Hội tại Sở y tế thành phố Hà Nội. Hồ sơ xin công nhận thành lập Ban vận động gồm:

 • Đơn xin công nhận ban vận động thành lập Hội;
 • Danh sách và trích ngang của những người dự kiến trong ban vận động thành lập hội: họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; trú quán; trình độ văn hóa; trình độ chuyên môn.

Thời gian thực hiện dự kiến: 60 ngày làm việc.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp phép thành lập Hội tại Sở nội vụ thành phố Hà Nội. Hồ sơ xin cấp phép thành lập Hội gồm:

 • Đơn xin phép thành lập Hội;
 • Dự thảo điều lệ;
 • Danh sách những người trong ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận;
 • Lý lịch tư pháp người đứng đầu ban vận động thành lập Hội;
 • Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội;
 • Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có)

Thời gian thực hiện dự kiến: 60 ngày làm việc.

Bước 3: Tổ chức đại hội thành lập hội: Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày quyết định cho phép thành lập hội có hiệu lực, Ban vận động thành lập hội phải tổ chức đại hội.

Nếu quá thời hạn trên không tổ chức đại hội, thì trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày hết thời hạn tổ chức đại hội theo quy định, Ban vận động thành lập hội có văn bản gửi cơ quan nhà nước đã quyết định cho phép thành lập hội đề nghị gia hạn. Thời gian gia hạn không quá ba mươi ngày, nếu quá thời gian được gia hạn mà không tổ chức đại hội thì quyết định cho phép thành lập hội hết hiệu lực.

Lưu ý: Nhằm tránh hiểu nhầm, thực tế, thời gian thực hiện thủ tục dự kiến nêu trên có thể bị kéo dài do cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể tiến hành lấy ý kiến chính thức của các cơ quan có liên quan về việc cấp phép. Trong trường hợp này, SB Law nỗ lực thực hiện những biện pháp hợp lý để thúc đẩy tiến trình cấp phép nhằm bảo về quyền lợi Khách hàng.

2. Phạm vi công việc và thời gian thực hiện:

2.1. Phạm vi công việc

Mô tả phạm vi dịch vụ

Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn:

 • Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;
 • Soạn thảo các tài liệu trong hồ sơ đề nghị công nhận ban vận đồng thành lập hội và hồ sơ đề nghị thành lập hội;
 • Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;
 • Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;
Thủ tục cấp phép:

 • Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;
 • Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;
 • Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có.

2.2. Thời gian thực hiện

Chuẩn bị hồ sơ: Chúng tôi sẽ thu thâp thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật bao gồm: (i) hồ sơ đề nghị công nhận Ban vận động thành lập Hội và (ii) hồ sơ xin phép thành lập Hội.

Hồ sơ đăng ký sẽ được gửi tới Quý Khách hàng để rà soát và cho ý kiến nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung trong hồ sơ đăng ký. Sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên ý kiến của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của của cơ quan chức năng về hồ sơ đăng ký. Cuối cùng, chúng tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ để Quý Khách hàng ký. Chúng tôi dự kiến thời gian hoàn thành công việc nêu trên là 10 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng cung cấp đầy đủ, thông tin theo yêu cầu.

Thủ tục cấp phép: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ có chữ ký và đóng dấu từ Khách hàng, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng.

3. Phí dịch vụ và Phương thức thanh toán

3.1. Phí dịch vụ

Phí cho những dịch vụ của SB Law như được đề cập ở mục 4 như nêu trên là 250.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu đồng Việt Nam).

Chi phí này chưa bao gồm thuế VAT (10%), chi phí đi lại ăn ở trong trường hợp Khách hàng yêu cầu nhân sự của SB Law thực hiện công việc ngoài phạm vi thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, và các chi phí khác phát sinh trên danh nghĩa Khách hàng (nếu có).

3.2. Phương thức thanh toán

Phí dịch vụ sẽ được thanh toán cho SB Law như sau:

Đợt 1: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng, Quý Khách hàng vui lòng thanh toán 70% Tổng phí dịch vụ tạm tính, bao gồm VAT.

Đợt 2: Phí dịch vụ còn lại và phí dịch vụ phát sinh trên danh nghĩa của Khách hàng, Quý Khách hàng sẽ thanh toán trong 05 ngày làm việc sau khi SB Law hoàn thành công việc.

Quý Khách hàng sẽ ngay lập tức thông báo cho SB Law khi thực hiện thanh toán các khoản tiền được ghi nhận trong các Yêu cầu thanh toán của SB Law. SB Law sẽ chỉ triển khai dịch vụ khi nhận được khoản thanh toán cho các Yêu cầu thanh toán tương ứng. Đồng thời, SB Law bảo lưu quyền chấm dứt dịch vụ nếu việc thanh toán không được thực hiện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày xuất Yêu cầu thanh toán. Ngoài ra, trong trường hợp thanh toán không đúng hạn, SB Law bảo lưu quyền chấm dứt hợp đồng và hoặc tính lãi trả chậm 0,5% một tháng cho đến khi nhận được khoản thanh toán trên thực tế.