Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trong nước

0
405

Chúng tôi hiểu rằng, hiện tại, Khách hàng đang có nhu cầu tìm kiếm một Công ty Luật chuyên nghiệp để hỗ trợ Khách hàng thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội. Vì vậy, SBLAW hân hạnh gửi đến Quý Khách hàng bản Đề xuất Dịch vụ Tư vấn Pháp luật này để phác thảo Phạm vi của Dịch vụ cũng như chi phí và các điều khoản cung cấp dịch vụ để Quý Khách hàng xem xét và cân nhắc.

  1. Phạm vi công việc:

Trong phạm vi của Đề xuất Dịch vụ này, Dịch vụ của chúng tôi sẽ bao gồm:

1.1. Chuẩn bị hồ sơ:

(i) Thông báo cho Khách hàng về các tài liệu cần thiết theo yêu cầu của pháp luật;

(ii) Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép

(iii) Trao đổi với Khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;

(iv) Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của Khách hàng;

(v) Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;

(vi) Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền.

1.2. Thủ tục cấp phép:

(i) Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

(ii) Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;

(iii) Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và;

(iv) Hỗ trợ khách hàng trong việc nhận kết quả.

  1. Thời gian thực hiện:

2.1. Chuẩn bị hồ sơ:

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật cũng như theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Hồ sơ đăng ký sẽ được gửi tới Quý Khách hàng để rà soát và cho ý kiến nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung trong hồ sơ đăng ký. Sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên ý kiến của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của của cơ quan chức năng về hồ sơ đăng ký. Cuối cùng, chúng tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ để Quý Khách hàng ký. Thời hạn để hoàn tất bước này dự kiến 03 ngày làm việc.

2.2. Thủ tục cấp phép:

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ có chữ ký và đóng dấu, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng. Trong vòng 05 ngày làm việc sau khi nộp hồ sơ cho Cơ quan có thẩm quyền, Khách hàng sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp.

2.3. Thủ tục sau cấp phép:

(i) Hỗ trợ Khách hàng công bố thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và (ii) khắc con dấu doanh nghiệp.

  1. Phí dịch vụ và phương thức thanh toán

Phí dịch vụ của SB Law cho việc thực hiện các công việc được nêu tại Mục 3 ở trên là  5.000.000 VNĐ (bằng chữ: Năm triệu đồng Việt Nam).

Phí dịch vụ nêu trên đã bao gồm phí, lệ phí nhà nước và phí khắc con dấu cho Quý Khách hàng nhưng không bao gồm 10% Thuế Giá trị gia tăng (VAT).

Phí Dịch vụ sẽ được thanh toán cho SB Law như sau:

  • Trong vòng 03 ngày kể từ ngày SB Law và Khách hàng đã ký Hợp đồng Dịch vụ Pháp lý, Khách Hàng sẽ thanh toán trước cho SB Law 60% Phí Dịch vụ, thuế VAT.
  • Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả cuối cùng, Khách hàng sẽ thanh toán cho SB Law Phí Dịch vụ còn lại, thuế VAT và các chi phí khác có liên quan (nếu có).

Khách hàng sẽ thông báo ngay lập tức cho SB Law khi thực hiện thanh toán các khoản tiền được ghi nhận trong các Yêu cầu thanh toán của SB Law. SB Law sẽ chỉ triển khai dịch vụ khi nhận được khoản thanh toán cho các Yêu cầu thanh toán tương ứng. Đồng thời, SB Law bảo lưu quyền chấm dứt dịch vụ nếu việc thanh toán không được thực hiện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày xuất Yêu cầu thanh toán. Ngoài ra, trong trường hợp thanh toán không đúng hạn, SB Law bảo lưu quyền chấm dứt hợp đồng và hoặc tính lãi trả chậm 0,5% một tháng cho đến khi nhận được khoản thanh toán trên thực tế.