THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

0
466

Chúng tôi hiểu rằng, hiện tại, Khách hàng đang có nhu cầu tìm kiếm một Công ty Luật chuyên nghiệp để được cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật liên quan đến thủ tục đăng ký thành lập công ty 100% vốn đầu tư trong nước và cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ.  Vì vậy, chúng tôi hân hạnh gửi đến Quý Khách hàng bản Đề xuất Dịch vụ Tư vấn Pháp luật này để phác thảo Phạm vi của Dịch vụ cũng như chi phí và các điều khoản cung cấp dịch vụ để Quý Khách hàng xem xét và cân nhắc.

1. Ý KIẾN TƯ VẤN CỦA SB LAW

Việc thành lập và xin cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ cần đáp ứng những quy định sau:

Điều kiện doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp có ngành nghề hoạt động đào tạo.

Điều kiện về cơ sở vật chất

 • Có phòng học đủ ánh sang, đảm bảo yêu cầu về vệ sinh trường học theo quy định;
 • Thiết bị dạy học phải đảm bảo an toàn, phù hợp với nội dung dạy học và đối tượng dạy học.

Điều kiện về giáo viên

 • Có đủ kiện kiện sức khỏe;
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, không trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Có nghiệp vụ sư phạm;
 • Có bằng cấp chuyên môn về lĩnh vực giảng dạy ngoại ngữ.

Điều kiện về nội dung giảng dạy

 • Có đủ giáo trình tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc phê duyệt;
 • Các giáo trình tự biên soạn phải có nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, không trái các quy định của pháp luật.

2. Phạm vi công việc và thời hạn thực hiện:

2.1. Phạm vi công việc:

Mô tả công việc

Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ:

 • Thông báo cho Khách hàng về các tài liệu cần thiết theo yêu cầu của pháp luật;
 • Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép;
 • Trao đổi với Khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;
 • Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của Khách hàng;
 • Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;
 • Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;
Thủ tục cấp phép:

 • Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;
 • Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;
 • Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và;
 • Hỗ trợ khách hàng trong việc nhận Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ.
Thủ tục sau cấp phép:

Sau khi được cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp, Chúng tôi sẽ hỗ trợ Khách hàng thực hiện các thủ tục sau cấp phép, gồm: (i) công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp; và (ii) khắc con dấu mới

2.2. Thời hạn thực hiện

Chuẩn bị hồ sơ cấp phép: Chúng tôi sẽ thu thập thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật cũng như theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Hồ sơ đăng ký sẽ được gửi tới Quý Khách hàng để rà soát và cho ý kiến nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung trong hồ sơ đăng ký. Sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên ý kiến của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của của cơ quan chức năng về hồ sơ đăng ký. Cuối cùng, chúng tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ để Quý Khách hàng ký. Thời hạn để hoàn tất bước này dự kiến 10 ngày làm việc.

Thủ tục cấp phép:

 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ có chữ ký và đóng dấu, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng. Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Quý Khách hàng sẽ nhận được Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty mới thành lập.
 • Thủ tục cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền xin cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ. Thời gian cấp phép dự kiến là 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Thủ tục sau cấp phép: Trong vòng 03 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nếu Khách hàng có nhu cầu, chúng tôi sẽ hỗ trợ Khách hàng hoàn thành thủ tục sau cấp phép bao gồm: đăng ký khắc con dấu doanh nghiệp và đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

3. Phí dịch vụ và phương thức thanh toán

3.1. Phí dịch vụ

Phí dịch vụ của SB Law cho việc thực hiện các công việc được nêu tại Mục 1.1. ở trên như sau:

 • Phí dịch vụ thành lập công ty là 10.000.000 VNĐ (bằng chữ: Mười triệu đồng Việt Nam);
 • Phí dịch vụ xin cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ là 56.000.000 VNĐ (bằng chữ: Năm mươi sáu triệu đồng Việt Nam).
 • Tổng phí dịch vụ: 66.000.000 VNĐ (bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu đồng Việt Nam).

Phí dịch vụ nêu trên đã bao gồm phí, lệ phí nhà nước và phí khắc con dấu cho Quý Khách hàng nhưng không bao gồm 10% Thuế Giá trị gia tăng (VAT), chi phí liên quan đến phòng cháy chữa cháy, các chi phí khác phát sinh trên danh nghĩa khách hàng (nếu có).

3.2. Phương thức thanh toán

Đợt 1: Trong vòng 03 ngày kể từ ngày SB Law và Khách hàng đã ký Hợp đồng Dịch vụ Pháp lý, Khách Hàng sẽ thanh toán trước cho SB Law 50% Phí Dịch vụ, thuế VAT.

Đợt 2: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả cuối cùng, Khách hàng sẽ thanh toán cho SB Law 50% Phí Dịch vụ còn lại, thuế VAT và các chi phí khác có liên quan (nếu có).

Khách hàng sẽ thông báo ngay lập tức cho SBLaw khi thực hiện thanh toán các khoản tiền được ghi nhận trong các Yêu cầu thanh toán của SB Law. SB Law sẽ chỉ triển khai dịch vụ khi nhận được khoản thanh toán cho các Yêu cầu thanh toán tương ứng. Đồng thời, SB Law bảo lưu quyền chấm dứt dịch vụ nếu việc thanh toán không được thực hiện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày xuất Yêu cầu thanh toán. Ngoài ra, trong trường hợp thanh toán không đúng hạn, SB Law bảo lưu quyền chấm dứt hợp đồng và hoặc tính lãi trả chậm 0,5% một tháng cho đến khi nhận được khoản thanh toán trên thực tế.