ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY ĐẤU GIÁ Ô TÔ

0
403

Câu hỏi: Tôi ở Hà Nội, hiện tại tôi đang có dự định thành lập công ty đấu giá ô tô. Xin được tư vấn: Tôi phải đáp ứng những điều kiện gì? Và thủ tục ra sao?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

 

1. Căn cứ pháp lý: Luật Đấu giá tài sản 2016; Luật Doanh nghiệp 2020

2. Điều kiện về loại hình hoạt động

Theo khoản 1 Điều 23 Luật ĐGTS 2016: “Doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập, tổ chức và hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.”

  • Công ty chỉ có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức là doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty hợp danh để đăng ký thành lập. Đồng thời cần cần tuân thủ các điều khoản quy định của từng loại hình doanh nghiệp trong Luật DN 2020

3. Điều kiện về tên DN

Theo khoản 2 Điều 23 Luật ĐGTS 2016: “Tên của doanh nghiệp đấu giá tư nhân do chủ doanh nghiệp lựa chọn, tên của công ty đấu giá hợp danh do các thành viên thỏa thuận lựa chọn và theo quy định của Luật doanh nghiệp nhưng phải bao gồm cụm từ “doanh nghiệp đấu giá tư nhân” hoặc “công ty đấu giá hợp danh”.”

  • Đối với từng hình thức hoạt động, hoặc là do chủ doanh nghiệp lựa chọn hoặc là do các thành viên thỏa thuận lựa chọn những phải tuân thủ điều kiện về tên bao gồm cụm từ “doanh nghiệp đấu giá tư nhân” đối với DN tư nhân hoặc “công ty đấu giá hợp danh” đối với Công ty hợp danh.

4. Điều kiện đăng ký hoạt động

Theo khoản 3 và khoản 4 Điều 23 Luật ĐGTS:

3. Điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản:

a) Doanh nghiệp đấu giá tư nhân có chủ doanh nghiệp là đấu giá viên, đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp; Công ty đấu giá hợp danh có ít nhất một thành viên hợp danh là đấu giá viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh là đấu giá viên;

b) Có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động đấu giá tài sản.

4. Những nội dung liên quan đến thành lập, tổ chức, hoạt động và chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản không quy định tại Luật này thì thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.”

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, để đăng ký hoạt động, doanh nghiệp đấu giá tài sản phải đáp ứng những điều kiện sau:

DN đấu giá tư nhân Công ty đấu giá hợp danh
Chủ DN là đấu giá viên đồng thời là giám đốc DN Có ít nhất 1 thành viên hợp danh là đấu giá viên và TGĐ hoặc GĐ là đấu giá viên
Có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động đấu giá tài sản
Tuân thủ các quy định của LDN 2020 về thành lập, tổ chức, hoạt động và chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản không quy định tại LĐGTS 2016

5. Thủ tục đăng ký hoạt động

Theo quy định tại Điều 25 Luật ĐGTS 2016 thì DN đáp ứng quy định tại Điều 23 gửi một bộ hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động đấu giá tài sản đến Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở và nộp phí theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký hoạt động;
  • Điều lệ của doanh nghiệp đối với công ty đấu giá hợp danh;
  • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân, Chứng chỉ hành nghề đấu giá của thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh;
  • Giấy tờ chứng minh về trụ sở của doanh nghiệp đấu giá tài sản, cam kết bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động đấu giá tài sản.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp đấu giá tài sản hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.