Bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

0
500

Câu hỏi: Công ty ông Nguyễn Minh Khang là nhà đầu tư của Công ty phát triển khu công nghệ cao X được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước cho thuê đất để phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao trong khu kinh tế. Được biết Luật Đầu Tư mới nhất có thay đổi về việc bảo đảm thực hiện dự án đầu tư. Tôi muốn hỏi liệu tôi có cần phải ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư hay không? Và mức ký quỹ đối với công ty ông trong trường hợp này là khoảng bao nhiêu? Cách tính như thế nào?

Luật sư tư vấn:
Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:
Khoản 1 Điều 43 Luật Đầu tư 2020 về Bảo đảm thực hiện dự án đầu tư quy định:
1. Nhà đầu tư phải ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ các trường hợp sau đây:
a) Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;
b) Nhà đầu tư trúng đấu thầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất;
c) Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên cơ sở nhận chuyển nhượng dự án đầu tư đã thực hiện ký quỹ hoặc đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn theo tiến độ quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
d) Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất khác”.
Như vậy, Luật Đầu tư 2020 đã rút ngắn chỉ còn 4 trường hợp Nhà đầu tư không phải ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án đầu tư so với Luật Đầu tư 2014. Do đó, đối với trường hợp của bạn là Nhà đầu tư là công ty phát triển khu công nghệ cao được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu chức năng trong khu kinh tế sẽ phải ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước cho thuê đất. Nếu không thực hiện ký quỹ hay có bảo lãnh của ngân hàng, dự án đầu tư của bạn sẽ bị chấm dứt hoạt động, đối chiếu với điểm đ khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư 2020. 
Về Thủ tục bảo đảm thực hiện dự án của nhà đầu tư sẽ được thực hiện theo Điều 26 Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu Tư có hiệu lực từ ngày 26/03/2021.
Về mức ký quỹ, Căn cứ vào Khoản 2 Điều 43 Luật Đầu tư 2020 quy định: “Căn cứ vào quy mô, tính chất và tiến độ thực hiện của từng dự án đầu tư, mức ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư từ 01% đến 03% vốn đầu tư của dự án đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư gồm nhiều giai đoạn đầu tư thì số tiền ký quỹ được nộp và hoàn trả theo từng giai đoạn thực hiện dự án đầu tư, trừ trường hợp không được hoàn trả”.
Theo đó, mức ký quỹ sẽ dựa trên mức vốn đầu tư của dự án mà công ty ông Nguyễn Minh Khang đang thực hiện. Ông Nguyễn Minh Khang dựa theo căn cứ pháp luật đầu tư cụ thể nêu trên và thông tin về mức vốn đầu tư của công ty mình để tính được mức ký quỹ chính xác theo đúng quy định.

Top 11 Hãng luật uy tín nhất TP. Hồ Chí Minh - Toplist.vn