Ngành, nghề được nhận ưu đãi đầu tư và các hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư

0
468

Câu hỏi: Xin chào quý công ty. Hiện nay, tôi có nhu cầu muốn sản xuất máy thở oxy để phục vụ công tác phòng chống đại dịch Covid 19 và nhằm mục đích thu lợi nhuận. Tôi đang thắc mắc về ngành, nghề của mình có phải ngành, nghề được ưu đãi đầu tư hiện nay hay không và các hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư là gì.
Luật sư tư vấn:
Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:
Căn cứ Khoản 1 Điều 16 Luật đầu tư năm 2020:
1. Ngành, nghề ưu đãi đầu tư bao gồm:
[…]
k) Khám bệnh, chữa bệnh; sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bảo quản thuốc; nghiên cứu khoa học về công nghệ bào chế, công nghệ sinh học để sản xuất các loại thuốc mới; sản xuất trang thiết bị y tế;
[…]”.
Như vậy, máy thở oxy của bạn thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư là “Sản xuất trang thiết bị y tế” được quy định tại Điểm k Khoản 1 Điều 16 Luật đầu tư năm 2020. Hơn nữa, dẫn chiếu tới Phụ lục II về Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP thì ngành nghề kinh doanh của bạn là một trong các ngành nghề được đặc biệt ưu đãi đầu tư.
Căn cứ Khoản 1 Điều 15 Luật đầu tư năm 2020 quy định về Hình thức áp dụng lưu đãi đầu tư gồm:
“a) Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp;
b) Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư;
c) Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất”.
Như vậy, ngành, nghề kinh doanh của bạn sẽ được hưởng các hình thức ưu đãi đầu tư là
– Áp dụng mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường trong toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư hoặc trong một thời hạn nhất định như áp dụng mức thuế suất 10% đối với các dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn, khu kinh tế, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế (Điểm a Khoản 2 Điều 13 Văn bản hợp nhất 14 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2020 ngày 15/7/2020) và áp dụng mức thuế suất 20% đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn (Điểm a Khoản 3 Điều 13 Văn bản hợp nhất 14 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2020)
– Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.
– Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định, nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư.

Dịch vụ pháp lý của luật sư SBLAW | Công ty luật SB