Về việc tạm hoãn hoàn trả các khoản vay xuyên biên giới tại Myanmar

0
453

Lincoln Myanmar là công ty luật đối tác của SBLAW, hàng tuần, hãng luật gửi các thông tin về pháp lý tại Myanmar, sau đây là thông tin mới nhất:

NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG RA LỆNH TẠM HOÃN HOÀN TRẢ CÁC KHOẢN VAY XUYÊN BIÊN GIỚI

Chúng tôi xin thông báo với bạn đọc rằng, ngoài việc thu hồi quyền miễn trừ tạm thời cho các công ty DICA có vốn đầu tư nước ngoài khỏi chuyển đổi bắt buộc, CBM (Ngân hàng trung ương Myanmar) vào ngày 13 tháng 7 năm 2022 cũng ra lệnh tạm hoãn việc hoàn trả các khoản vay xuyên biên giới (bản dịch tiếng Anh của CBM Thư số FE-1/744 (ka).

Các khoản cho vay xuyên biên giới do các công ty và tổ chức khác thường trú tại Myanmar thực hiện yêu cầu sự chấp thuận trước của CBM. CBM hiện đã đình chỉ “tạm thời” việc hoàn trả các khoản vay đó (cả gốc và lãi). Điều này có nghĩa là những người đi vay địa phương hiện không thể vay dịch vụ từ nước ngoài.

CBM yêu cầu các ngân hàng địa phương “điều phối lịch trả nợ” giữa người đi vay trong nước và người cho vay nước ngoài để thực hiện đình chỉ. Tuy nhiên, hiện tại chưa có những chi tiết cụ thể về vấn đề này.

Ít nhất về mặt lý thuyết, các khoản vay được gia hạn bởi một chi nhánh ngân hàng của Myanmar ở nước ngoài không bị áp dụng lệnh tạm hoãn về mặt kỹ thuật, một khoản vay như vậy sẽ không phải là một khoản vay xuyên biên giới.

Các doanh nhân đã từng nói rằng đây là lần đầu tiên “ít nhất là kể từ năm 1988” những người đi vay địa phương đã bị ngăn cản cung cấp các khoản cho vay xuyên biên giới.