Ưu đãi đầu tư

0
536

Câu hỏi: Tôi là giám đốc công ty Z, Công ty tôi đang thực hiện dự án đầu tư vào hạng mục nhà tình thương, chăm sóc các bé mồ côi, lang thang cơ nhỡ tại huyện Lục Yên của tỉnh Yên Bái. Tôi muốn biết liệu dự án đầu tư của mình có được hưởng bất kì ưu đãi về đầu tư nào không, nếu có thì cụ thể hình thức ưu đãi là nhu thế nào, quy định pháp luật về ưu đãi đầu tư ra sao?

 Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Về các quy định của pháp luật đầu tư về ưu đãi đầu tư, căn cứ theo Điều 16 Luật đầu tư năm 2020 có quy định về các ngành nghề cũng như các vùng, địa bàn được hưởng ưu đãi đầu tư. Dựa vào những thông tin mà bạn đã cung cấp về ngành nghề đầu tư cũng như địa điểm đầu tư, thì việc đầu tư vào hạng mục nhà tình thương, chăm sóc trẻ mồ côi, cơ nhỡ thuộc vào điểm m, khoản 1 Điều 16 cũng như là một ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo Phụ lục II về Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP Luật Đầu tư năm 2020. Hơn nữa, dựa vào khoản 2 Điều 16 của Luật Đầu tư 2020 và đối chiếu với Mục 14 thuộc Phụ lục III về Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, thì huyện Lục Yên của tỉnh Yên Bái được liệt kê vào danh sách các huyện đặc biệt khó khăn, Vì vậy, đối với ngành nghề đầu tư và địa điểm đầu tư của bạn sẽ được hưởng các ưu đãi đầu tư của pháp luật đầu tư.

Đối với các hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư, khoản 1 Điều 15 Luật Đầu tư 2020 có nêu rõ như sau:

a) Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn thuế, giảm thuế và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;

b) Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

c) Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất;

d) Khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.”

Bảo mật thông tin khách hàng | Văn phòng Luật sư - Tư vấn đầu tư - Đại diện  sở hữu trí tuệ