Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án thành lập tại Lào

0
690

Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp Việt Nam, muốn đầu tư sang Lào, vậy chúng tôi muốn biết thủ tục và chi phí luật sư?

Trả lời: SBLAW giới thiệu thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án thành lập tại Lào.

I.ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Theo quy định của pháp luật hiện hành về đăng ký đầu tư ra nước ngoài, để tiến hành đầu tư ra nước ngoài (Lào), tại Việt Nam Khách hàng sẽ trải qua các bước như sau:

  • (i) Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
  • (ii) Bước 2: Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài tại ngân hàng thương mại đã được phép hoạt động tại Việt Nam;
  • (iii) Bước 3: Đăng ký giao dịch ngoại hối tại với Ngân hàng nhà nước Việt Nam để nhà đầu tư tiến hành chuyển tiền đầu tư từ Việt Nam sang Lào.

Theo quy định tại Nghị định 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015, khi tiến hành đăng ký đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện dưới đây:

  • (i) Có tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư (như báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; hoặc bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư.
  • (ii) Có cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư;
  • (iii) Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC TƯ VẤN

Theo đề xuất dịch vụ dựa trên yêu cầu của Quý Khách hàng. Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

1. Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ:

Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;

Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép;

Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;

Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;

Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;

Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;

2.Thủ tục cấp phép:

Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;

Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và;

Hỗ trợ khách hàng trong việc nhận được kết quả cấp phép.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Lộ trình thực hiện thủ tục cấp phép sẽ được thực hiện với các bước như sau:

Chuẩn bị hồ sơ: Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin và tài liệu cần thiết từ Khách hàng. Khi nhận được đầy đủ các thông tin và tài liệu cần thiết, chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ theo mẫu tiêu chuẩn. Dự thảo đầu tiên của hồ sơ sẽ được gửi cho Khách hàng xem xét. Sau khi đã cập nhật hồ sơ theo các ý kiến của Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và gửi dự thảo hồ sơ cuối cùng cho Khách hàng để ký và đóng dấu. Chúng tôi ước tính rằng giai đoạn này sẽ được hoàn thành trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ thông tin và tài liệu cần thiết.

Thủ tục cấp phép

a) Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã được ký và đóng dấu hợp lệ từ Khách hàng, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ đến Bộ Kế Hoạch và Đầu tư để đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho Khách hàng. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài là 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

b) Mở tài khoản vốn đầu tư và đăng ký giao dịch ngoại hối: Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, trong vòng 02 ngày làm việc tiếp theo, chúng tôi sẽ thực hiện thủ tục: (i) mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài tại ngân hàng thương mại đã được phép hoạt động tại Việt Nam; và (ii) đăng ký giao dịch ngoại hối tại với Ngân hàng nhà nước Việt Nam để thực hiện thủ tục chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài. Chúng tôi ước tính rằng giai đoạn này sẽ được hoàn thành trong vòng 15 đến 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ thông tin và tài liệu cần thiết.

Để tránh hiểu nhầm, trên thực tế, thủ tục hành chính có thể kéo dài hơn do cơ quan nhà nước phải xin ý kiến từ các bộ ngành có liên quan trước khi cấp phép. Trong trường hợp như vậy, SB Law sẽ cố gắng hết sức để đẩy nhanh tiến độ cấp phép và xin các chấp thuận trong thời gian sớm nhất có thể. Tuy nhiên, việc cấp phép cũng sẽ phụ thuộc vào tình hình thực tế cũng như tình trạng của Công ty

IV. PHÍ DỊCH VỤ

Phí cho những dịch vụ của SB Law như được đề cập ở mục 3 nêu trên là 102.150.000 VNĐ (Một trăm linh hai triệu, một trăm năm mươi mươi nghìn đồng).

Các khoản phí dịch vụ trên chưa bao gồm 10% VAT, chi phí dịch thuật, phí xử lý và các khoản phạt (nếu có) trong trường hợp Khách hàng  không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với cơ quan nhà nước.

Phí dịch vụ sẽ được thanh toán cho SB Law như sau:

-Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng, Quý Khách hàng vui lòng thanh toán 50% tổng phí dịch vụ.

– Phí dịch vụ còn lại và phí dịch vụ phát sinh trên danh nghĩa của Khách hàng, Quý Khách hàng sẽ thanh toán trong 05 ngày làm việc sau khi SB Law hoàn thành việc nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

– Nhà đầu tư sẽ ngay lập tức thông báo cho SB Law khi thực hiện thanh toán các khoản tiền được ghi nhận trong các Yêu cầu thanh toán của SB Law. SB Law sẽ chỉ triển khai dịch vụ khi nhận được khoản thanh toán cho các Yêu cầu thanh toán tương ứng. Đồng thời, SB Law bảo lưu quyền chấm dứt dịch vụ nếu việc thanh toán không được thực hiện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày xuất Yêu cầu thanh toán. Ngoài ra, trong trường hợp thanh toán không đúng hạn, SB Law bảo lưu quyền chấm dứt hợp đồng và hoặc tính lãi trả chậm 0,5% một tháng cho đến khi nhận được khoản thanh toán trên thực tế.

Xem thêm:

Nhà đầu tư Việt Nam muốn đầu tư ra nước ngoài cần làm gì?