Các ngành nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện

0
484

Câu hỏi: Tôi là người Việt Nam và đang có nhu cầu đầu tư kinh doanh Bất động sản tại Hàn Quốc, tôi phải đáp ứng những điều kiện gì theo Pháp luật để việc đầu tư của tôi được coi là hợp pháp.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Để có thể thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài, trước hết cá nhân bạn phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, quy định tại Điều 60 Luật đầu tư năm 2020. Theo đó, các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài bao gồm:

  • Một là, hoạt động đầu tư ra nước ngoài phù hợp với nguyên tắc tại Điều 51 Luật Đầu tư 2020.
  • Hai là, ngành nghề đầu tư không thuộc ngành nghề bị cấm đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Điều 53 Luật Đầu tư 2020 và đáp ứng các điều kiện đầu tư ra nước ngoài đối với ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện quy định tại Điều 54 Luật Đầu tư 2020.
  • Ba là, Nhà đầu tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc có cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài cửa tổ chức tín dụng được phép.
  • Bốn là, có quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Điều 59 của Luật Đầu tư 2020.
  • Năm là, có văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư.
  • Sáu là, thời điểm xác nhận của cơ quan thuế là không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự án đầu tư.

Như những thông tin mà bạn đưa ra, đối chiếu với các cơ sở Luật Đầu tư năm 2020, thì ngành nghề Kinh doanh bất động sản không thuộc các ngành nghề bị cấm đầu tư ra nước ngoài, đối chiếu với Điều 53 Luật đầu tư 2020, và là một trong các ngành nghề đầu tư có điều kiện. Dẫn chiếu đến khoản 3 Điều 72 Nghị định 31/2021/NĐ-CP: “Đối với ngành, nghề kinh doanh bất động sản quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 54 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư là doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp”.

Vì vậy, để có thể thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản tại Hàn Quốc, bạn cần phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về việc cấp GCNĐKĐT tại nước ngoài và điều kiện về ngành nghề đầu tư ra nước ngoài đã nêu trên.

Harrison Nguyen - Corporate Lawyer - SBLAW - VIETNAM BUSINESS LAW FIRM |  LinkedIn